Personvernerklæring – Tobben’s Varmepumpeservice

Innhold
 1. Kontaktinformasjon
 2. Sentrale begreper
 3. Behandlingsansvarlig
 4. Opplysninger som innhentes
 5. Informasjon fra andre kilder
 6. Formålet med behandlingen av personopplysningene
 7. Oppbevaring og sletting
 8. Deling av opplysninger
 9. Hvor opplysningene lagres
 10. Andre formål
 11. E-post og telefon
 12. Dine rettigheter i forhold til innsyn, sletting og eventuelt flytting

1. Kontaktinformasjon

Tobben’s Varmepumpeservice er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor: Tobben’s Varmepumpeservice AS, Råkilveien 1, 1710 Sarpsborg, E-post: post@tobbens-varmepumpe.no, Telefon: 917 48 668.

2. Sentrale begreper

Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse. Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring. Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut ifra den gjeldende personopplysningsloven.

3. Behandlingsansvarlig

Tobben’s Varmepumpeservice er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger.

4. Opplysninger som innhentes

Når du fyller ut vårt kontaktskjema blir du bedt om å gi fra deg følgende personopplysninger:
 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Postnummer
 • Opplysninger om hvilke tjenester du ønsker
Disse opplysningene blir lagret i PowerOffice og SpeedyCraft som våre kundesystem. I tillegg benytter vi Google Analytics til å analysere trafikk på nettsiden. Her samler vi inn følgende opplysninger:
 • Hvilken nettadresse du benytter for å få tilgang til våre nettsider.
 • Din IP-adresse. Denne blir anonymisert og blir ikke vist til oss.
 • Brukeratferd på nettsiden.
 • Type enhet, operativsystem og nettleser.
 • Demografisk informasjon som kjønn, alder, lokasjon og språk.

5. Informasjon fra andre kilder

Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Hvis du er kunde hos oss kan vi tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss gjennom f.eks. telefon eller e-post. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.

6. Formålet med behandlingen av personopplysningene

Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:
 • Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt.
 • Kundebehandling og informasjon om våre produkter.
 • For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen.
 • Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg.
Vi ber om dine personopplysninger for å:
 • Svare på forespørsler.
 • Sende ønsket informasjon, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger.
 • Opprette og opprettholde en salgsdialog.

7. Samtykke til korrespondanse via e-post eller telefon

Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:
 • Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen.
 • Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon.

8. Oppbevaring og sletting

Personopplysninger blir lagret i 5 år fra den siste aktive dialogen. Deretter blir informasjonen slettet. En aktiv dialog defineres som interaksjon med Tobbens Varmepumpeservice AS, eller representanter for oss, de siste 5 årene fra via telefon, besvarelse av epost, eller utfylt kontaktskjema.

9. Deling av opplysninger

Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i salg eller kundesupport. Wican Data AS og Wican Marked AS har levert nettsiden for oss, og har tilgang til anonymisert data innsamlet gjennom Google Analytics. Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi informasjon som:
 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema eller utdypende spørsmål.

10. Hvor opplysningene lagres

Opplysningene oppbevares i våre kundesystemer, PowerOffice og SpeedyCraft.

11. Andre formål

Dersom vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er, og gi deler av informasjonen ovenfor på nytt.

12. E-post og telefon

Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet. Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

13. Dine rettigheter i forhold til innsyn, sletting og eventuelt flytting

Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det.