For å sikre produktets levetid anbefaler vi service på varmepumpen annenhvert år.

En service vil normalt ta 1,5 – 2 timer, avhengig av hvor mye du selv har vedlikeholdt varmepumpen.

Fordeler med en grundig service:

• Forlenget levetid på bevegelige deler og mindre slitasje

• Bedre virkningsgrad og avgitt effekt, som fører til mindre strømforbruk

• Mindre støy fra maskinen

• Hindrer uønsket lukt fra innedel

Fast pris på service luft-luft privat: 1900,- inkl mva.