Montasje


Vi utfører standard montasje av alle typer varmepumper uavhengig av merke og type.

Fastpris for standard montasje privat: 5700,- inkl mva.
El. tilførsel til varmepumpe kommer i tillegg.

Standard montasje inneholder følgende:
  • Kjølerør, kabler og avløp lagt i UV-bestandige plastkanaler ute.
  • Rørlengde er maks 5 meter.
  • Innedel monteres mot yttervegg og utedel monteres på veggbrakker i bakkehøyde.
  • Anleggene kobles, vakuumeres og igangsettes iht f. gassdirektivet.
  • Vi legger opp elektriske kabler mellom inne og utedel.

Service


Vi utfører service på alle typer varmepumper og anbefaler at man har en service annenhvert år for å sikre produktets levetid.

En service vil normalt ta 1,5–2 timer, avhengig av hvor mye du selv har vedlikeholdt varmepumpen.

Fastpris på service til luft-luft i private hjem: 1900,- inkl mva.

Fordeler med en grundig service:
  • Forlenget levetid på bevegelige deler og mindre slitasje.
  • Bedre virkningsgrad og avgitt effekt, som fører til mindre strømforbruk.
  • Mindre støy fra maskinen.
  • Hindrer uønsket lukt fra innedel.